O nas

POWSTANIE

Firma powstała 1982 roku, a jej siedziba od początku mieści się w Olbrachcicach Wielkich. Początkowo koncentrowano się na produkcji okien, drzwi, schodów na wymiar oraz listew.

Od początku podstawowym celem był ciągły rozwój, dlatego też funkcjonowaniu firmy towarzyszyły inwestycje, które traktowano jako klucz do sukcesu.

W 1995 roku uruchomiono punkt sprzedaży, mieszczący się w oddalonych od siedziby o trzy kilometry Ząbkowicach Śląskich, gdzie rozpoczęto handel materiałami budowlanymi przeważnie pochodzenia drzewnego.

Przedsiębiorstwo, pragnąc realizować swoje zamierzenia poszerzyło swój majątek o nowe maszyny, w tym m.in. specjalistyczną linię do produkcji okien i drzwi. Istotną zmianą wywołaną wdrożeniem linii było poprawienie jakości produktów uzasadnione podwyższoną dokładnością wykonania.

DOMY

Współpraca z jednym z rosłych rozwijających się dostawców litego drewna i płyty konstrukcyjnej OSB dała sposobność do skorzystania z ciągu szkoleń w temacie budowy domów w systemie szkieletowym. Proponowana technologia budowy umiejscowiona była w fazie narodzin na krajowym rynku i rokowała nadzieję na osiągnięcie sukcesu. Dom w systemie szkieletowym miał być tańszy, zdrowszy, a przede wszystkim przypisywano mu wielką zaletę bardzo krótkiego czasu budowy, kilkakrotnie szybszego niż w przypadku tradycyjnej formy wznoszenia budynków. Ogrom walorów produktu dał podstawę do decyzji o częściowej reorientacji i jeszcze w tym samym roku postawiono pierwszy dom na indywidualne zlecenie klienta. Od tego czasu (2000r.) stale udoskonalane są umiejętności i wiedza na temat budowy domów.

EKOLOGICZNE DOMY

Podpisana umowa o współpracy ze znaczącym producentem ekologicznych materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych dała firmie szansę szybszego rozwoju dzięki orientacji na handlu przyszłościowymi materiałami. Poszukując nieustannie dróg wiodących do dynamicznego rozwoju i pozyskania większej liczby klientów, dostrzeżono możliwości związane z nową działalnością. Od tego czasu firma TAGA zajmuje się budową domów energooszczędnych, a w roku 2009 wybudowano pierwszy budynek pasywny.

Przedsiębiorstwo dąży do stworzenia efektywnej i innowacyjnej firmy, najlepiej ocenianej w województwie dolnośląskim pod względem jakości budowanych domów pasywnych oraz sprawnej i profesjonalnej obsługi klienta.

MISJA

Misją przedsiębiorstwa jest udoskonalanie jakości produktów poprzez innowacyjny rozwój w obszarze procesu produkcji budynków, budowa ekologicznych domów oraz rozrost kanału dystrybucji sprzedawanych materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych, przyczyniając się do promowania „zielonego” trendu w branży budowlanej. Misja firmy TAGA zawarta jest w haśle zdrowe domy, zdrowe życie – naturalny komfort mieszkania.

CELE

Jako priorytet firmy TAGA wskazuje się na dążenie do rozwoju oraz powiększanie jej wartości. Kluczowym elementem rozwoju w najbliższym czasie jest zmiana technologii budowania. Obecnie prawie cały proces wykonywany jest na placu budowy, natomiast pożądany efekt w postaci zwiększonych możliwości produkcyjnych – znacznemu skróceniu czasu budowy i podniesieniu jakości wykonywanych budów osiągnie się przy stosowaniu tzw. prefabrykacji. Termin ten oznacza wytwarzanie wielkowymiarowych elementów budowlanych sposobem przemysłowym poza miejscem budowy. Proces ten polega na wcześniejszym przygotowaniu budynku w hali produkcyjnej i późniejszym montowaniu w miejscu przeznaczenia. Taka modyfikacja niesie kolejne korzyści związane z poprawą warunków, polegającą na przeniesieniu miejsca pracy z placu budowy na teren zakładu.

Zasadniczym zamierzeniem jest wykreowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako jednostki realizującej w sposób satysfakcjonujący i niemalże niezastąpiony wszelkie zgłaszane potrzeby. Pożądane jest przeświadczenie panujące wśród nabywców, że każda potrzeba związana bezpośrednio z wszelkim remontem zostanie spełniona, a problem rozwiązany w firmie TAGA.