Koszty domu pasywnego

Przekrój ściany dla współczynnika 0-0,10 pasywnyPrzekrój ściany dla współczynnika 0-0,10 pasywnyEnergooszczędność to jedna z najważniejszych zalet domów pasywnych. Proponowana technologia pozwala na osiągnięcie współczynnika przenikalności cieplnej na poziomie U-0,1. Taki rezultat to ogromne oszczędności energetyczne powodujące zwrot kosztów inwestycji. Należy nadmienić, że koszt budowy domu pasywnego jest większy o około 15% (w zależności od skomplikowania projektu) od wartości inwestycji, jaką jest budowa domu o przeciętnym współczynniku. W ofercie firmy znajdują się trzy propozycje przekrojów ścian, które zapewniają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła na trzech różnych poziomach. Przedstawiony poniżej rysunek ilustruje propozycję przekroju ściany dla domu pasywnego.

Osiągając grubość ściany od 48 do 50cm (w zależności od wykończenia zewnętrznego), otrzymujemy bryłę o znakomitych parametrach izolacyjności. Dodatkowe ułożenie budynku w kierunku południowym wraz z nagromadzeniem okien z tej strony i maksymalną eliminacją okien ze strony północnej pozwala na korzystanie z naturalnej energii w postaci promieni słonecznych. Takie usytuowanie domu, prócz pozostałych wymogów, odgrywa ogromną rolę w osiągnięciu parametrów, jakie musi spełniać dom pasywny.

Minimalne straty ciepła są uzupełniane dzięki uzyskanej energii słonecznej oraz funkcjonującym urządzeniom domowym, wytwarzającym dość wysokie temperatury.

 

Przejdźmy zatem do konkretów:

Przy założeniu, że koszty budowy domu o przeciętnym współczynniku (załóżmy U-0,25) wynoszą 300 tys. zł, to koszty domu pasywnego są większe o około 15% i kształtują się na poziomie 345 tys. zł. Jeżeli dom ogrzewany jest kominkiem bądź węglem „Eko-groszkiem”, to roczne oszczędności będą kształtowały się na poziomie 1800 zł. Przy ogrzewaniu gazowym zaoszczędzi się około 2700 zł, natomiast w przypadku ogrzewania z zastosowaniem oleju opałowego lub energii elektrycznej oszczędności mogą wynosić nawet 3700 zł. Należy w tym miejscu nadmienić, że cena energii w latach 2013-2018 wzrośnie o ponad 20% (zobacz AKTUALNOŚCI -> Zmiany cen energii konsekwencją wymogów środowiskowych UE).

Biorąc pod uwagę wymienione czynniki, inwestycja polegająca na budowie domu pasywnego zwróci się w ciągu 12 – 25 lat.

Co więcej, zapowiadane są dopłaty na termomodernizację budynków oraz budowę nowych spełniających określone warunki termiczne. Być może przy pomocy środków z UE inwestycja zwróci się w jeszcze krótszym czasie.