Co to jest dom pasywny?

Szkielet domu pasywnego z zastosowaniem belek dwuteowych, realizacja 2009 na indywidualne zlecenie.
Według założyciela Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (Günter Schlagowski) dom pasywny jest to budynek o minimalnym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza (15kWh/m2a rocznie, czyli 1,5l oleju opałowego lub 1,5m3 gazu ziemnego na m2 w skali roku), w którym komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła (promieniowanie słoneczne, grunt, urządzenia elektryczne, mieszkańcy). Dodatkowe potrzeby cieplne realizowane są przez odzysk ciepła z powietrza zużytego i podgrzewanie powietrza wentylującego budynek. Ciepło nie jest doprowadzane autonomicznym, aktywnym systemem. (G. Schlagowski, Podstawy Budownictwa Pasywnego, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego)